За автора / The Author

bulgarian_flag_smallБистра Величкова е родена през 1986 г. в София. Завършила е бакалавър по Журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2009 г.) и магистратура по Европейски науки в Университета в Твенте, Холандия и Вестфалския-Вилхелмс Университет в Мюнстер, Германия (2011 г.). Доктор е по журналистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2019 г.), с дисертация на тема: „Факт и фикция в мемоарния разказ след 1990 г.“.

Като журналист Бистра е публикувала статии и рецензии в областта на изкуството и културата, както и обществените въпроси във в. “Преса”, в. “Дневник”, БТА, в. “Култура”, в. “Труд”, Е-vestnik, WebCafe, OFFNews, сп. „Жената днес“, сп. „Образование“, сп. Banitza, Internal Voices (Белгия), Fiction Writers Review (САЩ) и др.

Нейни разкази и стихове са отпечатвани във в. „Литературен вестник“, в. „Стършел”, в. „Труд”, „Факел“, сп. „Гранта”, сп. „ЛИК”, сп. „Vagabond“, сп. „Жената днес“, сп. „Съвременник“, сп. „Море“, сп. „Страница“, сп. „НОпоезия“, сп. “Кръстопът”, Dictum, LiterNet, Public Republic, Diaskop Comics, Stihi.ru (в превод на Руски език), в американските списания Drunken Boat и Catamaran Literary Reader (в превод на английски език), антологията „След комунизма“ (2020 г.) (в превод на персийски език), съставена от Фарид Гадами и публикувана в Иран.

Нейни произведения са отличени с награди на литературните конкурси: за къс разказ “Париж без любов” (2010 г.) и „Рашко Сугарев” (2012 г.), за поезия – „Веселин Ханчев” (2012 г.), „Димитър Бояджиев” (2013 г.), „С море в сърцето“ (2016 г., 2020 г.), Tetradkata (2021 г.), „Книгата е любов“ – Община Чавдар (2022 г.). През 2012 г. е стипендиант на Фондация „Елизабет Костова“ в Созополския семинар по творческо писане.

Дебютният ѝ сборник разкази „Малка, мръсна и тъжна” (ИК „Рива”, 2014), печели I-ва награда на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“, в гр. Хасково (2015 г.). Книгата е сред номинираните за годишната литературна награда „Ваня Константинова – 2016“. Втората ѝ книга и първа поетична, „Бог в очакване на дилъра“ („Ерго“, 2018 г.) е номинирана за Наградата за нова българска поезия „Николай Кънчев 2018“.

За контакти: bistra [dot] velichkova [at] gmail [dot] com

English_flag_small2Bistra Velichkova was born in 1986 in Sofia, Bulgaria. She obtained her BA degree in Journalism from Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria (2009) and received a joint MSc degree in European Studies from the University of Twente, the Netherlands, and the Westfälische Wilhelms-University of Münster, Germany (2011). She obtained her PhD degree in Journalism and Media Story Telling from Sofia University “St. Kliment Ohridski” (2019). The topic of her dissertation is: “Fact and Fiction in Тhe Мemoir Narrative After 1990 in Bulgaria”.

As a journalist, Bistra has published articles and reviews in the fields of Art & Culture, Social & Political Affairs in various printed and online editions, such as Pressa Daily, Dnevnik, BTA, Kultura, Trud, Тhe Woman Today, Fakel, E-vestnik, WebCafé, OFFNews, Education, Banitza,  Internal Voices (Belgium), Fiction Writers Review (USA).

Her works – short stories and poems – have appeared in the literary newspapers: Literaturen Vestnik, Starshel, Trud; in the paper magazines: Granta, LIK, Vagabond, Suvremennik, More, Stranitsa, NОpoezia, The Woman Today; in the online magazines: LiterNet, Crosspoint, Dictum, Public Republic, Fakel, Diaskop Comics, Stihi.ru (translated in Russian language), Drunken Boat and Catamaran Literary Reader (translated in English), the anthology „After Communism“ (2020), translated into Persian language by Farid Ghadami and published in Iran.

She has won prizes in several literary contests: Short story competition Paris Without Love (2010) and Rashko Sugarev (2012), the poetic contests Veselin Hanchev (2012), Dimitar Boiadjiev (2013) and With Sea in the Heart (2016; 2020), Tetradkata (2021 г.), The Book is LoveChavdar Municipality (2022). In May 2012, she became a recipient of a fellowship from the Elizabeth Kostova Foundation to participate in the annual Sozopol Fiction Seminar.

Bistra’s first book – a collection of short stories Small, Dirty and Sad  (Riva Publishers, 2014), won First place in the Southern Spring National Contest for Début Literature in Haskovo (2015). The book was among the nominated works for the annual literary award „Vanya Konstantinova“ – 2016. Her second book, and first poetry book, „God’s Waiting for the Drug Dealer“ („Ergo“, 2018) was nominated for the „Nikolay Kantchev Award 2018“ for New Bulgarian Poetry.

Contacts: bistra [dot] velichkova [at] gmail [dot] com

Реклама