За автора / The Author

bulgarian_flag_smallБистра Величкова е родена през 1986 г. в София. Завършила е Журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски” (2009 г.) и магистратура по Европейски науки в Университета в Туенте, Холандия и Вестфалския-Вилхелмс Университет в Мюнстер, Германия (2011 г.).

Като журналист Бистра е публикувала статии и рецензии в областта на изкуството и културата, както и обществените въпроси във в. “Преса”, в. “Дневник”, БТА, в. “Култура”, в. “Труд”, Е-vestnik, WebCafe, OFFNews, сп. „Образование“, сп. Banitza, Internal Voices (Белгия), Fiction Writers Review (САЩ) и др.

Нейни разкази и стихове са отпечатвани във в. „Литературен вестник“, в. „Стършел”, в. „Труд”, „Факел“, сп. „Гранта”, сп. „ЛИК”, сп. „Vagabond“, сп. „Море“, сп. „Страница“, сп. „НОпоезия“, сп. “Кръстопът”, Dictum, LiterNet, Public Republic, Stihi.ru (в превод на Руски език), в американските списания Drunken Boat, и Catamaran Literary Reader (в превод на английски език).

Нейни произведения са отличени с награди на литературните конкурси: за къс разказ “Париж без любов” (2010 г.) и „Рашко Сугарев” (2012 г.), за поезия – „Веселин Ханчев” (2012 г.), „Димитър Бояджиев” (2013 г.) и „С море в сърцето“ (2016 г.). През 2012 г. е стипендиант на Фондация „Елизабет Костова“ в Созополския семинар по творческо писане.

Дебютният ѝ сборник разкази „Малка, мръсна и тъжна” (ИК „Рива”, 2014), печели I-ва награда на Националния конкурс за дебютна литература „Южна пролет“, в гр. Хасково (2015 г.). Книгата е сред номинираните за годишната литературна награда „Ваня Константинова – 2016″. Втората ѝ книга и първа поетична, „Бог в очакване на дилъра“ („Ерго“) излиза на 1 юни 2018 г. През декември 2018 г., книгата е номинирана за Наградата за нова българска поезия „Николай Кънчев 2018“.

От 2016 г., Бистра Величкова е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научното ѝ изследване е фокусирано върху връзката между факта и фикцията в журналистиката и художествената литература, в периода след падането на Комунизма в България през 1989 г.

За контакти: bistra [dot] velichkova [at] gmail [dot] com

English_flag_small2Bistra Velichkova was born in 1986 in Sofia, Bulgaria. She obtained her BA degree in Journalism from Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria (2009) and received a joint MSc degree in European Studies from the University of Twente, the Netherlands, and the Westfälische Wilhelms-University of Münster, Germany (2011).

As a journalist, Bistra has published articles and reviews in the fields of Art & Culture, Social & Political Affairs in various printed and online editions, such as Pressa Daily, Dnevnik, BTA, Kultura, Trud, Fakel, E-vestnik, WebCafé, OFFNews, Education, Banitza  Internal Voices (Belgium), Fiction Writers Review (USA).

Her works – short stories and poems – have appeared in the literary newspapers: Literaturen Vestnik, Starshel, Trud; in the paper magazines: Granta, LIK, Vagabond, More, Stranitsa, NОpoezia; in the online magazines: LiterNet, Crosspoint, Dictum, Public Republic, Fakel, Stihi.ru (translated in Russian language), Drunken Boat and Catamaran Literary Reader (translated in English).

She has won prizes in several literary contests: Short story competition Paris Without Love (2010) and Rashko Sugarev (2012), the poetic contests Veselin Hanchev (2012), Dimitar Boiadjiev (2013) and With Sea in the Heart (2016). In May 2012, she became a recipient of a fellowship from the Elizabeth Kostova Foundation to participate in the annual Sozopol Fiction Seminar.

Bistra’s first book – a collection of short stories Small, Dirty and Sad  (Riva Publishers, 2014), won First place in the Southern Spring National Contest for Début Literature in Haskovo (2015). The book was among the nominated works for the annual literary award „Vanya Konstantinova“ – 2016. Her second book, and first poetry book, „God’s waiting for the drug dealer“ („Ergo“) was published in 2018. In December 2018, it was nominated for the „Nikolay Kantchev Award 2018“ for New Bulgarian Poetry.

Since 2016, Bistra Velichkova is a Ph.D. student in the Faculty of Journalism and Mass Communications at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria. In her doctoral research she investigates the relationship between fact and fiction in journalism and literature in the period after the fall of Communism in Bulgaria (1989).

Contacts: bistra [dot] velichkova [at] gmail [dot] com

Реклами